۱۰۰ شماره‌گی نیم‌رخ

هفته‌نامه‌ی نیم‌رخ با رویکرد زن‌محور سه سال پیش شروع به فعالیت کرد. نشرات این هفته‌نامه مختص برای زنان است. زن و نقش آن در سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصا

بیشتر بخوانید...

طالبان مجازی

رویکرد نیم‌رخ شاید چنین صفتی برای عده‌ای ناخوش آیند باشد. اما واقعیت امر این است که تفکر طالبانی ریشه در ذهنیت اکثریت افراد جامعه‌ی افغانستان دارد. طا

بیشتر بخوانید...

همیشه پویا، همیشه جاری

روی‌کرد نیم‌رخ نیم‌رخ پس از یک ایست کوتاه، این‌بار با روی‌کرد جدی‌تر و متفاوت‌تر آغاز به نشرات کرد. نیم‌رخ تنها یک هفته‌نامه نیست، بل؛ سنگر پویا و جار

بیشتر بخوانید...