نقش زنان در انتخابات

نقش زنان در انتخابات

عباس کامیار این مقوله اشتباه است که زنان نصف پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند این یک سخن خیلی قدیمی و کهنه است. امروز اگر به صورت دقیق آمارگیری شود زنان بی

بیشتر بخوانید...
زنان افغانستان

زنان و چالش‌های جدید

نورالله صفایی زنان که نیمه مهم و حیاتی پیکر جامعه را شکل می‌د‌هند در طول تاریخ قربانی اصلی خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها بوده‌اند. همیشه مردها با استفاده ا

بیشتر بخوانید...

آزادی یا حراج؟!

محبوبه مسیحا دوستِ گران‌قدری داستان جالب و ‌قابل تأملی برایم ارسال کرده، تحت عنوان «آزادی زن»؛ و نظر مرا راجع به داستان خواستار شدده است. خلاصه‌ای دا

بیشتر بخوانید...