زن ضعیف نیست

نجیب‌الله کریمی در نخست می‌خواهم از خود آغاز کنم. من یک فردی هستم که در جامعه‌ی سنتی-مذهبی بزرگ شدم. جامعه‌ای که در آن زن به‌عنوان جنس دوم، ضعیف و ناق

بیشتر بخوانید...

انسان‌های با هم برابر

امین آرمان نگاه انسانی هیچ‌گونه تبعیض و برتری را میان مردان و زنان برنمی‌تابد. آنچه سبب شده است تا زنان را به موجودات بحث‌برانگیز و سوژه‎ی گفت‌وگو ق

بیشتر بخوانید...

دو نیمه‌ی یک خوش‌بختی

ملک مبارز جامعه‌ی انسانی برساخته‌ی ذهن خود آنهاست. این باورها، اعتقادات و نگرش‌های خود ماست که ارزش‌های مان را شکل می‌دهد و رفتارهای مان را تعیین می‌ک

بیشتر بخوانید...

ضرورت تجدد در تفکر مرد

حسین احمدی بحث جنسیت دقیقن از زمانی جدی شد که اومانیسم ترویج یافت و زمینه‌ی ظهور فمینیسم مهیا گردید. در طول تاریخ بشر به ویژه از زمان که انسان مقیم ش

بیشتر بخوانید...