هفته نامه نیمرخ، نشریه‌ای با محتوای ویژه زنان است که به صورت مستقل از سال ۱۳۹۶ به فعالیت آغاز کرده است. این نشریه با مدیریت زنان و دختران جوان اداره می شود و یکی از نشریه های پرخواننده افغانستان در کابل است. هفته نامه نیمرخ، هر هفته در ۲هزار نسخه چاپ می‌شود و برعلاوه در شهر کابل به ولایت‌های بامیان، پروان، دایکندی و غزنی نیز فرستاده و توزیع می‌شود.

آدرس سایت: http://nimrokh.af

“Nimrokh Weekly” فیسبوک: هفته نامه نیمرخ