تحلیل

زنان و احساس ارزشمندی در جامعه

آمنه امید
هدف‌گذاری، تلاش و پیدا کردن مسیر برای آینده‌ی روشن‌تر، سازماندهی، پشتکار و مبارزه به‌خاطر شکستن سدها و درهم‌کوبیدن مانع‌های محدود کننده‌ی زندگی زنان و موفقیت زنان در عبور از این چالش‌های خلق شده توسط اجتماع  و رسیدن به یک وضعیت مطلوب و تأثیرگذاری زنان در عرصه‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، همه بر مبنای خود ارزش‌دهیِ زنان صورت گرفته‌است. به عبارت دیگر زنان با احساس ارزش‌گذاری به خود و تفکر برای مدیریت زندگی با هدفِ تاثیرگذاری برمحیط و پیرامون، توانسته‌اند جریان مبارزه در مقابل گونه‌های تحملی را خلق کرده و در سکوهای مختلف از پیروزی شان تجلیل به عمل آورند. بر خلاف جریان حاکم و تفسیر برتری منافع قوی‌تر بر افراد دیگر از جمله زنان و برنامه‌ی سازمان‌یافته برای راندن زنان از متن به حاشیه؛ اما زنان با ارزش‌گذاشتن به کار و اهمیت اولویت‌بندی موضوعات زندگی شان، جریان انسانی‌سازی جامعه و مسؤولیت چند برابر برای عادلانه‌سازی رفتارهای اجتماعی؛ از تعیین سرنوشت در خانواده تا تغییر سرنوشت در جامعه و کشور را با اثربخشی به پیش برده‌اند. با ژرف‌نگری به چگونگی ایجاد نظام‌ها، ساختارها و نقش افراد به عنوان  تنظیم کنندگان، بازی‌کنندگان و استفاده‌کنندگان همیشه مسأله برتری، تفوق منافع و در خدمت‌گیری دیگران برای انجام کار بیشتر که برآیند آن دست‌یافتن به منفعت بهتر و بیشتر است، مطرح بوده و این موضوع  باعث رقابت سخت و غالبن خطرناک، بین گروه‌های اجتماعی جامعه که قدرت، ثروت، منزلت و جنسیت باعث تفاوت‌های شان شده است جریان دارد. قانون‌ها، پالیسی‌ها و برنامه‌های که کشورها، ارگان‌ها و خرده نهادها به‌خاطر تدوین، تطبیق و جریان‌سازی آنها تلاش می‌کنند همه و همه به هدف مدیریت بهتر و تأمین منافع گروه‌های اجتماعی  به شکل درست آن خلق و راه‌اندازی شده است تا  میان منافع متضاد، سازش ایجاد کرده و از جنگ و خشونت‌ها در میان گروه‌های اجتماعی جلوگیری کنند؛ اما نتیجه‌ی این نوع مدیریت در قسمت تأمین منافع زنان به عنوان گروه برجسته‌ی اجتماعی ناکافی و در بعضی موارد ناکام بوده‌است. بنابراین؛ زنان به عنوان فعال‌ترین و کاراترین گروه اجتماعی می‌توانند با اولوبت‌بندی نیازها و خواسته‌های شان در هدف‌گذاری، دقیق‌تر و نقش آفرینی جدی‌تر در امتداد دو مسیر مشخص همت بگمارند. تلاش آگاهانه برای کارآیی بیشتر در جامعه با کسب مهارت‌های کاربردی و دانش تخصصی؛ چون در عصر کنونی یکی از مسایل بسیار مهم برای نقش‌آفرینی بیشتر و تأثیرگذاری در عرصه اقتصاد و درآمد مالی؛ دانش تخصصی و بهره‌جستن از آن است. تلاش منسجم و هدفمند برای سازماندهی اجتماعی زنان؛ به بیان دیگر ارایه‌ی تعریف درست ازکار جمعی و تأمین منافع جمعی زنان که این قدرت سازمان‌دهنده و بالانگه‌دارنده، روحیه کار جمعی باعث شکل‌گیری نهضت قوی‌تر و کاراتر در میان این گروه اجتماعی شده و در نتیجه؛ اهمیت کار زنان بیشتر شده و به احساس زنان به ارزشمندی حقیقی دست پیدا می‌کنند.

نظر دادن از طریق فسبوک

نظر خود را بنویسید