گزارش

زنان؛ شهروندان مسوول و سازنده‌گان نقش مثبت در افغانستان

نیمرخ:اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح با شعار«جنگ بس است» به تاریخ نهم حوت در خیمه لوی جرگه با حضور رییس جمهور غنی، رولا غنی بانوی اول کشور و نماینده‌گان بانوان از ۳۴ ولایت افغانستان برگزار شد.

این برنامه شامل سخن‌رانی، نمایش، حرف‌ها و شعارهای زنان از ۳۴ ولایت کشور و پخش ویدیوهای بود که توانایی، ابتکار و ظرفیت ستودنی زنان را بازتاب می‌داد. برگزار کننده‌گان این محفل کوشیده بود تا با یادآوری از نقش برجسته و فعالیت‌های زنان در گذشته توانایی و شایسته‌گی‌های امروز آنان را به نمایش بگذارند و ثابت کنند که زنان در افغانستان هرچند سال‌ها قربانی انواع خشونت و جنگ بوده اند، اما ثابت و استوار اند و به عنوان شهروندان مسوول در این کشور نقش ایفا می‌کنند. بانوان دیگری ضمن بررسی نقش زنان در عرصه‌های مختلف، به نقش زنان در دین اسلام اشاره کرده و تعدادی جایگاه زنان را در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور برجسته ساختند.

خانم رولا غنی از توانایی‌های امروز زنان صحبت کرده و افزود که خانم‌ها ستون‌های اصلی جامعه و خانواده است. زنان کشور جایگاه و توانایی‌های امروز شان را رایگان به دست نیاورده اند، هر دست‌آورد و پیش‌رفت زنان قربانی‌های زیادی را از آنان گرفته است. زنان افغانستان حق دارند نگران دست آورد‌های شان باشند و باید نگرانی آن‌ها جدی گرفته شود چون زنان این کشور صلح را به قیمت از دست دادن دست آورد‌های که سال‌ها برای آن زحمت کشیده اند نمی‌خواهند. وی از اجماع زنان برای صلح یادآور شده گفت: ما با تشکیل اجماع زنان برای صلح، در ۳۴ ولایت کشور با خانم‌ها صحبت کرده، نظریات و نگرانی‌های شان‌را شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که همه از جنگ بیزارند. صلح می‌خواهند، رفاه و امنیت می‌خواهند زنان در افغانستان خواهان پیش‌رفت اند؛ نه عقب گرد.

رییس جمهور کشور آقای اشرف غنی احمدزی نیز زنان را شهروندان تحول آفرین خوانده و از نقش مسوولانه آنان ستایش و قدردانی نمود. وی نقش و فعالیت زنان در بدنه دولت افغانستان را بسیار مهم و ستودنی تعریف کرده، افزود که بانوان در افغانستان ثابت کرده اند که شهروندان مسوول، و شایسته و هستند که به رشد و پیش‌رفت افغانستان می‌اندیشند و برای آبادی و صلح در وطن کار می‌کنند.

نظر دادن از طریق فسبوک

نظر خود را بنویسید