گزارش

تا زمانی که یک نظام هدف رسیدن به توسعه را نداشته باشد، تغییر در جامعه به وجود نمی‌آید

آمنه امید
کنفرانس ملی؛ نقش زنان در حکومت‌داری خوب و صلح پایدار با ابتکار دانشگاه گوهرشاد و کمسیون مستقل حقوق بشر در کابل برگزار شد

در این برنامه جمع کثیر از بانوان از ارگان‌های مختلف دولتی و غیردولتی به شمول والی کابل، اساتید دانشگاه‌ها و فعالین مدنی حضور داشتند.

بانو سیماسمر رییس کمسیون مستقل حقوق بشر اففانستان در این برنامه در رابطه به حقوق بشری افراد و تامین آن از سوی حکومت‌ها صحبت نموده افزود: حقوق بشر مرز و جغرافیا نمی‌شناسد حقوق انسانی است که تمام افراد بشر از آن برخوردار اند. اما در کشور‌های که همیشه جنگ و ناامنی وجود داشته اند زیر پا شدن حقوق بشر و تامین نشدن آن یکی از چالش‌های اساسی در جامعه است.

چنان‌چه در افغانستان و سایر کشور‌های پسا منازعه جنگ و ناامنی همواره از انسان‌ها قربانی می‌گیرند، که در این میان آسیب‌پذیرترین افراد جامعه زنان و کودکان بوده اند و زنان خواسته یا ناخواسته محدود شده اند و از زنان در زمان‌های جنگ و صلح استفاده ابزاری صورت گرفته است. خشونت‌های جنگی هنوز هم برای خانم‌ها وجود دارد. گروه‌های مانند بکوحرام و داعش هنوز هم از بانوان برده جنسی می‌سازند. بانو سمر در ادامه صحبت‌هایش برابری حقوق مردان و زنان را یک اصل قرار داده به قانون مداری و جلو گیری از انارشیم تاکید نمود. به باور وی حمایت از حقوق بشر، رعایت حقوق زنان و حضور موثر زنان در تصمیم‌گیری‌ها در کنار مردان می‌تواند منجر به انکشاف، دموکراسی و صلح پایدار شود.

در ادامه‌ی محفل آقایی… والی کابل ضمن تاکید بر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سیاسی کشور افزود که تا هنوز به دلیل نبود زمینه و فرصت‌ها زنان نتوانسته اند که مشارکت آگاهانه و فعال داشته باشند.

محمد جواد صالحی رییس دانشگاه گوهرشاد نیز به مشارکت دوام‌دار و منسجم زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، و تصمیم گیری‌ها تاکید نمود. وی شایسته‌گی و حضور کیفی بانوان را مهم‌ترین عامل پیش‌رفت در زنده‌گی آنان دانسته افزود: تا زمانی که یک نظام هدف رسیدن به توسعه را نداشته باشد تغییر در جامعه به وجود نمی‌آید.

در قسمت دیگر بانو شاه گل رضایی حضور و مشارکت زنان را مشروعیت دهنده حکومت‌ها دانسته و گفت: در طول هفده سال اخیر زنان نقش بی‌بدیل در صلح، حکومت‌داری خوب و قانون‌مداری داشته اند. اما زنان نیازمند آن هست که نقش و حضور موثر در تصمیم‌گیری‌ها در سطح کشور داشته باشند.

در اخیر این کنفرانس، اشتراک کننده‌ها به گروپ‌های مختلف تقسیم شده و در رابطه با موضوعات مشخص در مورد زنان، چالش‌ها، حکومت‌داری خوب و صلح پایدار بحث کردند. برنامه با صحبت‌های آقای فرزام رییس کمیسون ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به پایان رسید.

نظر دادن از طریق فسبوک

نظر خود را بنویسید