تازه‌ترین‌ها

زنان و صلح؛ جدی‌ترین اعتراض و مهم‌ترین موضوع

امین آرمان چه رابطه‌ای میان زن و صلح است که در این روزها تمام نوشته‌ها و خبرها در مورد «صلح» به «زن» پیوند می‌خورد؟ آیا طالبان در گفت‌وگوهای صلح میان طرف‌های افغانستانی، روبه‌روی زنان می‌نشینند؟ از دید طالبان چه تفاوتی میان زنان ساق‌بر‌هنه‌ی روسی و امریکایی و زنان چادردار افغانستانی وجود دارد؟ عکس‌

تحلیل

زنان و صلح؛ جدی‌ترین اعتراض و مهم‌ترین موضوع

امین آرمان چه رابطه‌ای میان زن و صلح است که در این روزها تمام نوشته‌ها و خبرها در مورد «صلح» به «زن» پیوند می‌خورد؟ آیا طالبان در گفت‌وگوهای صلح میان طرف‌های افغانستانی، روبه‌روی زنان می‌نشینند؟ از دید طالبان چه تفاوتی میان زنان ساق‌بر‌هنه‌ی روسی و امریکایی و زنان چادردار افغانستانی وجود دارد؟ عکس‌

گفت‌وگو

تفکر طالبان نسبت به حقوق و آزادی‌های زنان هیچ تغییر نکرده است

گفت‌وگو:فاطمه روشنیان گفت‌وگوی ویژه با محمد محق، پژوهش‌گر،  نواندیش دینی و سفیر افغانستان در مصر. آزادی‌ زنان و حقوق برابر آنان با مردان از بحث‌‌برانگیزترین موضوعات دوران مدرن و عصر امروز است. این مباحث در افغانستان نیز به گفت‌وگوی جدی بدل شده‌است. در سال‌های پسین یکی از تلخ‌ترین زمان برای زنان، دو

گزارش‌ها

نگرانی های زنان از صلح با طالبان

رویا طاها مینا رضایی موسس و بنیان‌گذار کافه سمپل در گفت‌وگو با خبرنگار نیم‌رخ در مورد نگرانی‌هایش از پیوستن طالبان در پروسه صلح  می‌گوید. از نظر او راه‌اندازی کافه جایی که بیشتر جوانان در آن رفت‌‌وآمد می‌کنند، با هزینه‌ی شخصی برای یک زن در یک جامعه‌ی مردسالار و به شدت سنتی، کار ساده‌ی نیست اما در ش