تازه‌ترین‌ها

زنان بامیان؛ در مسیر تغییر

ابراهیم تولا  انسانِ در قیدِ خشونت، باید زنجیرهای درونی خویشتن را پاره کند تا در وضع زندگی او تغییر بیاید. جامعه‌های انسانی هم‌واره دست‌خوش تغییرات هستند ولی آن‌که باورهای درونی‌اش را تغییر ندهد، سیب‌های‌که باد تغییر دهنده، از درختان می‌پاشاند کام او را شیرین نخواهد کرد. توسعه رابطه‌ای مستقیم با تغی

تحلیل

زنان بامیان؛ در مسیر تغییر

ابراهیم تولا  انسانِ در قیدِ خشونت، باید زنجیرهای درونی خویشتن را پاره کند تا در وضع زندگی او تغییر بیاید. جامعه‌های انسانی هم‌واره دست‌خوش تغییرات هستند ولی آن‌که باورهای درونی‌اش را تغییر ندهد، سیب‌های‌که باد تغییر دهنده، از درختان می‌پاشاند کام او را شیرین نخواهد کرد. توسعه رابطه‌ای مستقیم با تغی

گفت‌وگو

روش‌های استفاده‌ی بهتر از روزهای دشوار قرنتینی

گفت‌وگو.: ملک مبارز گفت‌وگوی ویژه با بانو زهرا حسینی روان‌شناس کلینیکال و روان‌درمان‌گر. بانو حسینی اکنون محصل دوره‌ی دکترای تخصصی روان‎شناسی هستند. در این گفت‌وگو در باره‌ی استفاده‌ی بهتر از روزهای دشوار قرنتینی و سپری کردن موفقانه‌ی وضعیت کرونازده‌ی کنونی می‌خوانید. نیم‌رخ: باتوجه به شرایط جاری د

گزارش‌ها

وضعیتِ نا امید کننده‌ی درمانی در شفاخانه افغان-جاپان

علی راد مهر براساسِ گزارش‌ِ ناظرانِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان که امروز (چهار شنبه، ۳ ثور) به نشر رسیده؛  وضعیتِ درمانی در شفاخانه افغان-جاپان رضایت‌بخش نیست. این گزارش در حالی به دست نشر سپرده می‌شودکه، وزارت صحت‌عامه، وضعیت را قابل کنترل و مناسب توصیف کرده است. شفاخانه افغان-جاپان در همی